fbpx
x
Мени

Стратешко застапување ( литигација ) на случаи на дискриминација врз основа на сексуална ориентација

Освен стандардите против дискриминацијата општо познати во документите на Обединетите Нации (ООН), со кои не би го оптоварувале овој документи, во областа на забраната на дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет – Советот за човекови права (Human Rights Council) на својата 17та сесија (jули, 2011) донесе одлука (со Резолуција) да се изготви […]