fbpx
x
Мени

Nacionalizmi jashtë/në kontekst(it)

Në periudhë të ndjenjave të zmadhuara nacionaliste në Maqedoni, kur politika dhe institucionet bëhen shërbëtor të nacionalizmit, paraqitet një nevojë për ndryshim të paradigmës. Nacionalizmi si ideologji me pyetjet dhe zgjidhjet e problemeve, imponohet si ideologji dominante në një hap të theksuar me neoliberalizmin. Me imperativin se pyetjet kombëtare janë më të rëndësishmet, paradigma nacionalistike i kontaminon të gjitha lëmitë të […]