fbpx
x
Мени

Прирачник-модул за психосоцијална поддршка за вработување на ранливи категории граѓани

Со цел зголемување на вработеноста преку помош и поддршка на невработените лица во РМ вградени се неколку основни принципи кои треба да се почитуваат при испораката на услугите и имплементацијата на програмите за вработување, како што се:  Почитување на правото на пристап до работа на сите граѓани,  Недискриминацијата и еднаквите можности,  Подеднакво […]

Како да го направите вашиот компјутер полесен за употреба

Во минатите три децении компјутерската технологија го смени начинот на кој ние работиме, учиме и комуницираме. Новата технологија ја отвори вратата на иновациите во секое поле на човековата работа, збогатувајќи ги нашите животи со нови можности. Компјутерската технологија е моќно средство за секоја индивидуа со различни потешкотии и оштетувања. Пристапната технологија ги прави компјутерите поудобни […]

Заштита на укажувачите можности и практика

Оваа публикација е финален продукт на проектот “Застапување и заштита на пријавувачите, вклучувајќи ги медиумите и граѓанското општество” што е дел од програмата за поддршка на граѓански организации финансирана од страна на Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија. Основна цел на проектот беше застапување и поттикнување на државата да воспостави правна и институционалната рамка […]