fbpx
x
Мени

Граѓаните и новинарите за професионалноста во медиумите

Оваа публикација е дел од проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британската амбасада во Скопје, a го имплементираат Центарот за управување со промени и Институтот за човекови права. Генералната цел на овој проект е јакнење на медиумите и граѓанските организации и овозможување […]

Фондација Фокус промотивно видео

Саморегулација или регулација на интернет – медиумите во Македонија

Интернет-просторот и интернет-медиумите во Македонија, во периодот од 2008 до 2017, прераснаа во алтернативна јавна сфера која претставуваше еден од ретките „процепи“ во кој многу потиснати маргинализирани, неутрални и критички гласови успеаја да се пробијат и да дојдат до израз. Овој подем на интернет-сферата беше своевиден „одговор“ на политичкиот амбиент во кој политичките центри на […]

Извештај за состојбата на онлајн медиумите во Македонија

За поимот „онлајн“ или „нови медиуми» постојат неколку дефиниции. Повеќето технологии карактеризирани како нови медиуми се дигитални и често имаат карактеристики на манипулираност, интерактивност и вмрежување. Како неколку примери можат да се издвојат Интернетот, веб-страниците и компјутерската мултимедија. Според Лев Манович, под поимот нови медиуми не се подразбираат телевизиските програми, филмови, книги, весници или други […]