fbpx
x
Мени

Карактеристики на побарувачка на работна сила-мали и микро претпријатија

Проблемот со невработеноста на младите Роми, е од суштинско значење за економскиот и социјалниот развој во земјата. Доколку земеме предвид дека стапката на невработеност кај Ромите е околу 5% од вкупниот број невработени во земјата, но во рамките на својата заедница таа е двојно повисока од онаа кај не-ромско население, а тоа ни укажува дека […]