fbpx
x
Мени

Forcim i organizative të konsumatorëve për shërbime më

Politika e konsumatorit kërkon një sërë dispozitash ligjore dhe veprimesh institucionale për të mundësuar mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të konsumatorit ndaj tregtarëve, në mënyrë që të rivendosë çekuilibrin ekonomik dhe ligjor mes këtyre dy palëve. Ky ishte arsyetimi prapa vendosjes së ligjit për konsumatorin e BEsë, i cili ka ofruar një volum të […]