fbpx
x
Мени

Религија и толеранција Теренско истражување за степенот на толеранцијата во Ѓорче Петров, Сарај, Чаир и Бутел

Толеранцијата е една од вредностите која што од ден на ден добива важно место во светската агенда, особено во денешно време кога се лиферуваат теории за конфликти помеѓу култури, цивилизации, религии и незнаењата, кога светот се соочува со многудимензионална криза.

Анализа на имплементацијата на правото на култура на помалите етнички заедници

Правото на култура е човеково право утврдено во меѓународното право и во домашното право во Република Македонија. Како и за другите права, така и за ова, стожерен принцип што се применува е принципот на еднаквост и недискриминација, како и принципот на учество/партиципативност. Еднаквоста во заштитата, промовирањето и унапредувањето на човековите права на припадниците на малцинствата е […]