fbpx
x
Мени

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2015 год.

Овој извештај е резултат на проектот „Зајакнување на националните капацитети за справување со криминал од омраза и говор на омраза“, финансиски поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а спроведен во периодот помеѓу 1 јануари и 31 декември 2015 г. Главната цел на проектот е да се зголеми разбирањето и да се засили капацитетот на […]

Судска ефикасност и остварување на фер и правично судење

Коалицијата ,, Сите за правично судење” во 2007 година спроведе пилот фаза за ,, Проценка од потребата за развој на програма за набљудување на судски постапки во врска со корупцијата, во Република Македононија”и како резултат на тоа во 2008 година започна со набљудување на предмети од областа на организираниот криминал и корупција.

Судска ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција

Коалицијата „Сите за правично судење“ петта година по ред имплементира проект чија реализација се базира на набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупцијата. Со имплементација на проекти за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата се започна во 2008 година, но сепак, корените на проектот се јавуваат во 2007 година […]

Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија 2010 година

Коалицијата Сите за правично судење во периодот од 2005 година до денес, преку директно набљудување на судските предмети од областа на Трговијата со луѓе и илегална миграција, пред Основните судови во Република Македонија, се обидува да изврши позитивно влијание како врз директните имплементатори и учесници во борбата со овој вид на криминал, така и со […]

Анализа од спроведениот мониторинг на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат 15 граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во […]

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција

Корупцијата е и натаму глобален сериозен проблем секаде во светот, кој ги поткопува институциите и демократските вредности, владеењето на правото и правната држава. Сите светски експерти во областа на борбата против корупцијата во своите обраќања кога истакнуваат примери на корупција од своите земји или компаративно од други земји, користат сегашно време бидејќи никој за корупцијата […]

Проценка на состојбата со алтернативните мерки во Република Македонија

Она што се случува со кривично – правните системи во светот е тенденцијата на приклонување ( некои земји повеќе, некои помалку ) кон сè помалку репресивни, а повеќе ресторативни системи. Логиката зад ваквиот речиси 40 – годишен развој е во согледувањето дека репресивните и ретрибутивни санкциони системи не се покажале како корисно средство за превенција […]