fbpx
x
Мени

БДП-фетишот на Република Македонија

Наративот на современиот пристап на економска анализа се сведува на оценка не на морално-етичкиот аспект на социо-економската активност во една економија туку на описна економија. При тоа се земаат во предвид ограниченоста на ресурсите преку крива на ограничување за да се ограничат сите бесконечни можности но ретко, многу ретко се земаат во предвид и елементи […]