fbpx
x
Мени

Компаративни добри практики на примена на ПВР и можности за нивна инмплементација во Македонија

Комплексноста на современите општествени и економски проблеми бара добро осмислен приод од државите при планирањето и имплементацијата на јавните политики. Регулативата треба ефективно да ги адресира тие проблеми, при тоа, минимизирајќи ги трошоците и можните штетни влијанија од државните активности. Со други зборови, потребни се најдобрите регулаторни опции, а нивното лоцирање се одвива во амбиент […]