fbpx
x
Мени

Анализа на предлог-буџетот на Република Македонија 2018

Предлог-буџетот за 2018 година, кој е предмет на анализа во овој документ, е усвоен од страна на Владата на 37-та седница, одржана на 9 ноември 2017 година. Заедно со Предлог-буџетот, Владата ја донесе и Фискалната стратегија за 2018 ‒ 2020 година, со задоцнување од 5 месеци во однос на законски утврдениот рок, 31 мај 2017 […]