fbpx
x
Мени

Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Прирачникот се фокусира на потребата и на значењето на планирање на комуникацијата во работата на граѓанските организации, што подразбира и соодветно утврдување на целните групи, пораките што ќе се упатат кон нив, како и примена на соодветните алатки и техники на комуницирање. Прирачникот е создаден на начин што нуди практично знаење и алатки кои се, […]