fbpx
x
Мени

Судска ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција

Коалицијата „Сите за правично судење“ петта година по ред имплементира проект чија реализација се базира на набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупцијата. Со имплементација на проекти за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата се започна во 2008 година, но сепак, корените на проектот се јавуваат во 2007 година […]

Следење на институционалниот одговор против изборните нерегуларности

Овој извештај е производ на Проектот „Следење на институционалните одговори по однос на изборните нерегуларности“ кој се имплементира од страна на Коалицијата „Сите за правично судење“ од втората половина на 2008 и кој ќе продолжи со имплементација во првата половина на 2009 год. Проектот е финансиран од Мисијата на ОБСЕ во Скопје (во текот на […]

Коалиција на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” Годишен извештај за 2010

Коалицијата на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” е мрежа на 17 здруженија на граѓани кoи имаат заедничка мисија: “Следење на почитувањето  на човековите  права и слободи посебно  на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на делување во настојувањето  да се зголеми  нивото на нивното  имплементирање, да се иницираат институционални и правни […]