fbpx
x
Мени

Мисли на пазар – не само на субвенции

Интегративните процеси кои го каректеризираат современото стопанство, неминовно налагаат потреба од прилагодување на домашната политика спрема современите глобални трендови. Превземањето на мерки од страна на државите за што поуспешно вклучување во овие процеси како преку подобрување на општата бизнис клима така и преку превземање на мерки за подобрување на конкурентноста се неминовни во перманентниот развој […]