fbpx
x
Мени

Извештаj од посетата на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Р. Македонија на специјалните установи и психијатриските болници во Р.Македонија за 2011 и 2012 год.

Хелсиншкиот комитет за човекови права во јули 2011 година започна со спроведување на проектот “Набљудување на имплементацијата на националниот превентивен механизам за спречување на тортура и друг вид нечовечко или понижувачко постапување или казнување на територијата на Република Македонија“, финансиски поддржан од страна на Фондацијата oтворено општество – Македонија.

Трговијата со луѓе и илегалната миграција перцепирани од главните актери во кривичната постапка

Со промените во Кривичниот законик во 2002 година, кога за прв пат се воведе делото Трговија со луѓе, во чл. 418 – а беше внесена одредба за казнување со казна затвор од 6 месеци до 5 години на тој што користи, или овозможува на друг користење сексуални услуги од лице за кое знае дека е […]

Основни податоци за алтернативните мерки во Република Македонија

Основни карактеристики на алтернативните мерки: Кривични санкции што ги изрекува судот; Овозможуваат одбегнување и замена на краткотрајните казни затвор;