fbpx
x
Мени

Резултати од спроведената анкета ,, Фер и правично судење во Р. Македонија” на 489 испитаници во рамки на кампањата ,,Фер е кога е фер за сите”

Целта на кампањата е информирање и промоција за основните права на сите учесници во една кривична постапка, со особен осврт на правото на фер и правично судење предвидено во Уставот на РМ, Европската конвенција за човекови права, како и останатото домашно процесно законодавство. Кампањата имаше за цел да се придонесе кон подигнување на свеста за […]