fbpx
x
Мени

Прирачник за градоначалници и членови на советот на општините во Република Македонија

Од вашето познавање на законските и подзаконските акти1 кои се однесуваат на локалната самоуправа ќе зависи колку ќе бидете активни и ефикасни во извршувањето на задачите што ви претстојат во текот на мандатот. Затоа, како прво, е потребно да се запознаете со фактот дека на локалната самоуправа во нашата држава е дадено посебно место во […]