fbpx
x
Мени

Холистички извештај за лицата со попреченост во Македонија

Холистичкиот извештај за човековите права на лицата со попреченост во Република Македонија се спроведе во рамките на проектот „Слушнете го нашиот глас“, финансиран од Европската унија. Спроведувач е Отворете ги прозорците во партнерство со Центарот за ориентација во заедницата од Белград. Истиот е дел од глобалната иницијатива на DRPI – Меѓународната промоција на правата на […]

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2014 год.

Овој извештај е резултат на проектот „Унапредување на националната инфраструктура против злосторства од омраза и говор на омраза“, финансиски поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а спроведен во периодот помеѓу 1 јануари и 31 декември 2014 г. Главната цел на проектот е да се зголеми разбирањето и засили капацитетот на институционалните и граѓански општествени […]

Извештај од регионалното мониторирање

Независното мониторирање и документирање на човековите права, се ценет извор на информации за владите и граѓанското општество бидејќи ти бараат да се унапредат во гарантирањето на човековите права на лицата со ментални здравствени проблеми. Овој извештај е јасен повик за освестување како и за поголемо дејствување од владите кои ја ратификувале Конвенцијата на ООН за […]

Извештај за економската вредност на непрофитниот сектор во земјите од западен Балкан и Турција

Овој извештај е подготвен како дел од четиригодишниот проект „Аквис (Acquis) на балканското граѓанско општество – јакнење на потенцијалот и капацитетите на граѓанските организации за застапување и лобирање“, финансиран од ЕУ во рамките на „Партнерски програми за граѓанските организации“ и кофинансиран од Балканскиот фонд за демократија (БТД). Го спроведува Балканска мрежа за развој на граѓанско […]

Следење на институционалниот одговор против изборните нерегуларности

Овој извештај е производ на Проектот „Следење на институционалните одговори по однос на изборните нерегуларности“ кој се имплементира од страна на Коалицијата „Сите за правично судење“ од втората половина на 2008 и кој ќе продолжи со имплементација во првата половина на 2009 год. Проектот е финансиран од Мисијата на ОБСЕ во Скопје (во текот на […]

Годишен извештај на националната канцеларија за 2012 година

Коалицијата “Сите за правично судење“ ја заврши 2012 година со реализација на три проекти како дел од стратешката програма за работа до 2014 година. Поради низа објективни причини и настанати промени во минатата година, деловното портфолио на Коалицијата значително е намалено, споредбено со претходниот период. Причините во прв ред се однесуваат на повлекувањето на дел […]

Финален Извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности 2008 – 2009

Финалниот извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности во периодот 2008-2009 година е производ на проектот „Следење на институционалниот одговор против изборните нерегуларности“ кој се имплементираше од страна на коалицијата „Сите за правично судење“ од јули 2008 до јуни 2009 година. Проектот беше финансиран од мисијата на ОБСЕ во Скопје (во текот на 2008 година) […]

Извештај за спроведување на децентрализацијата во општина Струга

Овој извештај ги сублимира резултатите од набљудувањето на спроведувањето на децентрализацијата во општина Струга за периодот јануари – декември 2011 година и првите 6 месеци (јануари – јуни) од 2012 година. Истиот е изработен во рамки на проектот Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Mониторинг на спроведувањето на децентрализацијата и мониторинг на јавните […]

Извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавни набавки во Струга

Со напредување на процесот на децентрализација, обврските и одговорностите на локалната самоуправа се зголемуваат, а паралелно со тоа, се зголемуваат и средствата со кои таа располага. Снабдувањето со потребните стоки, услуги и работи, со кои треба да се подобрат условите за живеење на граѓаните во заедницата, со кои треба да се намируваат тековните трошоци на […]

Мониторинг извештај на еколошко друштво планетум

Овој мониторинг извештај е дел од проектот ,, Зачувување на шумата – инвестиција во иднината “кој има за цел да ја подобри соработката на заинтересираните страни за намалување на дивата сеча ( дрвокрадството ) и зачувување на шумскиот фонд како природно богатство на Р. Македонија. Како дел од активностите во склоп со овој проект беше […]

1 2