fbpx
x
Мени

Новинарски прирачник за следење на избори 2016

Бидејќи свеста на луѓето за изборите во голема мера зависи од содржините пласирани во медиумите, новинарите мора да известуваат со факти и непристрасно за платформите и кампањите на сите вклучени политички партии и кандидати, за да може гласачот да прави разлика помеѓу нив и да носи одлуки кои се донесени врз основа на кредибилни информации.

Новинарски прирачник за следење на избори – ЗНМ март 2013

Бидејќи свеста на луѓето за изборите зависи во голема мера од содржините пласирани во медиумите, новинарите мора да известуваат со факти и непристрасно за платформите и кампањите на сите вклучени политички партии и кандидати, за да може гласачот да прави разлика помеѓу нив и да донесе информирани одлуки.