fbpx
x
Мени

Веб страница наместо шалтер сите информации со 3 клика

Светот во кој живееме е обликуван од технологијата. Граѓаните сè повеќе ги користат телефоните и компјутерите за социјализација, онлајн-купување, комуникација, раководење со финансиите, закажување лекарски преглед, информирање итн. Во овој контекст, воопшто не треба да нè изненадува тоа што граѓаните очекуваат да го добијат истиот однос од локалните самоуправи. Тие сакаат да се информираат, да […]

Саморегулација или регулација на интернет – медиумите во Македонија

Интернет-просторот и интернет-медиумите во Македонија, во периодот од 2008 до 2017, прераснаа во алтернативна јавна сфера која претставуваше еден од ретките „процепи“ во кој многу потиснати маргинализирани, неутрални и критички гласови успеаја да се пробијат и да дојдат до израз. Овој подем на интернет-сферата беше своевиден „одговор“ на политичкиот амбиент во кој политичките центри на […]