fbpx
x
Мени

Политички консензус за економската иднина на Република Македонија

Пред вас имате анализа преку којашто е претставена комплексна и посебно интересна проблематика, која за прв пат се претставува во нашата држава и која бара систематско читање. Секој дел од анализата е дел од една целина, има посебна тежина и би можел да биде корисен во посебни ситуации. Овој документ е интегриран и претставува систематски […]