fbpx
x
Мени

Примена на законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда во судските постапки против новинари

Со влегувањето во сила на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета во ноември 2012 година, се воведе граѓански-правна одговорност за клеветата и навредата со што беше регулирано прашањето на надоместокот за нанесената штета на честа или угледот на физичко или правно лице кое е засегнато од клеветничко или навредливо изразување. Една од главните […]