fbpx
x
Мени

Упатства за Глобално Образование Прирачник за наставници да го разберат и имплементираат глобалното образование

Овие Упатства за Глобално Образование се резултат на потребата изразена од мрежата на практикувачите на глобалното образование на North-South Centre (NSC) – Мрежата на Неделата на Глобалното Образование – да има заедничка алатка, изградена врз искуството стекнато од страна на мрежата и другите партнери, за поддршка на воспитувачите во разбирањето и успешното спроведување на глобалните образовни иницијативи. Преку нудење на […]