fbpx
x
Мени

Raport mbi gjendjen e mediave online në Maqedoni

Për nocionin “online” ose “media të reja” kemi disa definicione.Më tepër teknologji të karakterizuara si media të reja janë digjitale dhe shpesh kanë karateristika të manipulimit, rrejtëzimit, ngjeshmërisë dhe interaktivitetit.Disa nga shembujt mund të jenë, interneti, ueb faqet dhe muldimediat kompjuterike. Sipas Lev Manoviçit, mediat e reja nuk i nënkuptojnë programet televizive, filmat, librat, gazetat […]