fbpx
x
Мени

Придонес за зачувување на фолклорните вредности во регионот на Тетово

Во каталогот се презентирани народните носии на етничките заедници во регионот на Тетово, кои се изработени од страна на младите жени и девојки од селата на Долни Полог, Шара и Сува Гора.