fbpx
x
Мени

Задолжување на ЕЛС во Романија, Бугарија и Македонија

ЛГИ/ОСИ од Будимпешта ја спонзорираше студијата за задолжување на ЕЛС во Романија, Бугарија и Македонија. Целта на оваа студија, која се спроведуваше од Април 2006 година, e дa сe направи систематски преглед на системот на фискална децентрализација со акцент на ЕЛС задолжување.