fbpx
x
Мени

Користење на ИПА фондовите во Република Македонија – Како до зголемена ефикасност и ефективност?

Овој документ за јавна политика ги анализира апсорпционите капацитети, ефикасноста и ефективноста на користењето на финансиската поддршка која е овозможена на Република Македонија преку Инструментот за претпристпана помош на Европската Унија. Содржаните наоди и препораки се базираат на досегашните согледувања на ЕПИ од спроведувањето на Програмата “Следење на ИПА“, а особено преку збирката на студии […]