fbpx
x
Мени

Финансиската писменост во Република Северна Македонија

Целта на оваа студија е да ги истакне значењето и придобивките од финансиската едукација, пред се кај младите во Република Северна Македонија, а со тоа и да поттикне создавање на финансиски систем кој ќе генерира поквалитетни финансиски производи и услуги, кои обезбедуваат социјална вредност и ја ограничуваат можноста за финансиски измами, манипулации и злоупотреби. Клучната […]

Инфо-график: Финансиска писменост

На овој Инфо-график се прикажани клучните резултати од спроведеното истражување за степенот на финансиска писменост и финансика инклузија на населението во Република Северна Македонија.