fbpx
x
Мени

Поимник на финансиски термини

Поимникот на финансиски термини е изработен во рамки на Проектот „Финансиска едукација за паметни одлуки“. Истиот опфаќа вкупно 120 финансиски термини, распоредени во неколку области.

Едукативно видео 3: Осигурувањето како форма на заштита од ризици

Ова едукативно видео е трето во серијалот едукативни видеа изработени во рамки на Проектот „Финансиска едукација за паметни одлуки“, поддржан од програмата Цивика Мобилитас. Видеото има за цел да ја поттикне свеста кај пошироката јавност во врска со значајноста на осигурувањето како форма на заштита од ризици, но и да помогне во надминување на недовербата […]

Финансиската писменост во Република Северна Македонија

Целта на оваа студија е да ги истакне значењето и придобивките од финансиската едукација, пред се кај младите во Република Северна Македонија, а со тоа и да поттикне создавање на финансиски систем кој ќе генерира поквалитетни финансиски производи и услуги, кои обезбедуваат социјална вредност и ја ограничуваат можноста за финансиски измами, манипулации и злоупотреби. Клучната […]

Едукативно видео 1: Финансискиот систем во РСМ

Едукативното видео насловено „Финансискиот систем во Република Северна Македонија“ е прво во серијалот едукативни видеа во рамки на Проектот „Финансиска едукација за паметни одлуки“, поддржан од Програмата Цивика Мобилитас. Видеото накусо ја прикажува структурната поставеност на финансискиот систем во државата, при што особено внимание е посветено на заштитата на потрошувачите, во улога на корисници на […]

Едукативно видео 2: Деловните процеси во банкарскиот сектор

Ова едукативно видео е второ во серијалот едукативни видеа изработени во рамки на Проектот „Финансиска едукација за паметни одлуки“, поддржан од Програмата Цивика Мобилитас. Видеото дава осврт кон клучните деловните процеси и активности на банките, при што фокусот е на депозитното и кредитното работење, односно каматните стапки. Видеото погледнете го ТУКА.