fbpx
x
Мени

Analizë krahasuese e praktikave më të mira për të dhënat e hapura në bashkimin evropian

Projekti “Qytetari në rend të parë” e realizoi organizata qytetare “Qendra për menaxhim me ndryshime” në partneritet me “Qendrën për zhvillim të qëndrueshëm ALKA”. Projekti është mbështetur nga ana e Delegacionit të Bashkimit Evropian përmes Sektorit për financim qendror dhe lidhjen e marrëveshjeve (CFCD) në suaza të Ministrisë së Financave, në kuadër të komponentit për […]

Ueb-faqe në vend të sportelit të gjitha informacionet me 3 klikime

Bota në të cilën jetojmë është e rrethuar me teknologji. Qytetarët gjithnjë e më shumë i përdorin telefonat dhe kompjuterët për socializim, blerje në internet, komunikim, menaxhim të financave, caktim të kontrollit mjekësor, informim etj. Në këtë kontekst, nuk duhet të na befasojë ajo që qytetarët presin ta marrin të njëjtin hap edhe vetëqeverisjet lokale. […]