fbpx
x
Мени

Етичко известување на медиумите во Европа и Македонија Декември 2016

Во денешно време новинарството не може целосно да се разбере доколку се разгледува одвоено од глобализацијата. Самиот концепт на медиумска глобализација укажува дека не можеме да бидеме целосно сигурни дали медиумите довеле до глобализација или самите се резултат на тој процес. Во секој случај, „обезбедувањето привилегиран простор за медиумите во обликувањето на глобализираната иднина доведе […]