fbpx
x
Мени

Авторско право и сродни права за електронски медиуми

Центарот за развој на медиуми подготви второ, дополнето и изменето издание на Прирачникот за авторското право и сродните права за електронските медиуми, објавен во 2011 година како одговор на промените во законодавството во областа на авторското право и сродните права, во медиумите и во електронските комуникации.

Завршен извештај на проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера

Основната намера на ЦРМ беше преку овој проект даде свој придонес во развојот на слободен, демократски и плурален медиумски сектор во Република Македонија. Тригодишните активности се одвиваа во рамките на две основни компоненти: правна програма и професионализација на новите медиуми.