fbpx
x
Мени

Анализа за бариери за активно вклучување на жените од ранливите категории на пазарот на труд

Целта на проектот e да промовира економско зајкнување на жените на локално ниво како фактор за подобрување на родовата еднаквост. Преку специфичните цели на проектот ќе се настојува: да се утврдат главните фактори кои негативно влијаат на ниското учество на пазарот на трудот на жените од ранливите категории; да се олесни пристапот на жените од ранливите категории на пазарот […]