fbpx
x
Мени

Дебатна анкета за можностите и предизвиците на пристапувањето на Македонија кон ЕУ

Како и во многу други земји, процесот на европската интеграција на Македонија беше во најголема мера предводен од елитите. Недостатокот на автентична, инклузивна дебата доведе до површни и нецелосни информации, како и до недостаток на пристапни и објективни податоци за ЕУ. Се чини дека обичните граѓани, оние чие живеење ќе биде најзасегнато од пристапувањето во […]