fbpx
x
Мени

Карактеристики на побарувачка на работна сила-мали и микро претпријатија

Проблемот со невработеноста на младите Роми, е од суштинско значење за економскиот и социјалниот развој во земјата. Доколку земеме предвид дека стапката на невработеност кај Ромите е околу 5% од вкупниот број невработени во земјата, но во рамките на својата заедница таа е двојно повисока од онаа кај не-ромско население, а тоа ни укажува дека […]

Анализа на пазарот на труд-Побарувачка на работна сила во Североисточен планински регион

Североисточниот плански регион е регион кој има најголема стапка на невработеност во Македонија од 44%, што претставува 16 процентни поени повисоко од националниот просек, кој во 2014 година изнесувал 28%, а истовремено и најниска стапка на вработеност од 30,3%. Во истата година, стапката на невработеност во ру- ралниот дел на СИПР е 52,2%, што претставува […]