fbpx
x
Мени

Политики за родова еднаквост- перцепција за ефикасност и транспарентност

Република Македонија ја прослави 20-годишнината од својата независност, а со тоа го прослави и 20-годишниот напор за градење на демократско и правично опшество. Општество во које сите граѓани се еднакви пред уставот и законите, во пишаните документи, но и во пракса, без разлика на нивна етничка, верска, социјална и географска припадност. И посебно важно за […]

Судската ефикасност во заштита на човековите права во предметите од областа на корупцијата

Оваа анализа произлегува и е дел од програмските активности на Коалицијата „Сите за правично судење“ во чии рамки во текот на 2010 година се набљудуваа судски постапки по предметите од областа на корупцијата во Република Македонија. Главна цел на истражувањето беше да се согледаат актуелните состојби и да се извлечат одредени заклучоци и препораки за […]

Инфотека: Енергетска ефикасност

Енергетска ефикасност е користење/трошење на помалку енергија за ист производ или услуга.Енергетската ефикасност заштедува енергија, пари и ги намалува емисиите на загадувачки гасови во атмосферата. Енергетската ефикасност не е зачувување на енергија. Зачувување на енергијата подразбира намалување или откажување од услугата за да се заштеди енергија. На пример, исклучувањето на светилките е зачувување на енергија, […]

Подобрување на ефективноста и компетентноста:Преглед на квалитетот,ефикасноста и компетентноста на судиите и судовите

„Стратегијата за Југоисточна Европа 2020: Работни места и европска перспектива“ цели кон подобрување на условите за живеење во регионот и враќање на фокусот кон прашањата за конкурентноста и развојот. Стратегијата беше донесена во 2013 година, а процесот на развивање, усвојување и примена на истата го координира Регионалниот совет за соработка (РСС). Токму зајакнувањето на регионалната […]