fbpx
x
Мени

Raport holistik për personat me pengesa në Republikën e Maqedonisë

Raporti holistik në lidhje me të drejtat e njeriut për personat me pengesa në Republikën e Maqedonisë u zbatua në kuadër të projektit “E dëgjoni zërin tonë”, të financuar nga Bashkimi Europian, Zbatues në Republikën e Maqedonisë është Hapni Dritaret në partneritet me Qendrën për orientim në bashkësi nga Beogradi. E njëjta është pjesë nga […]

Konsumatorët dhe të drejtat e ture gjatë udhëtimeve të organizuara turistike

Udhëtimi jashtë vendit Tuaj të jetesës duhet të Ju paraqet kënaqësi. Prapëseprapë, me rëndësi është ti dini të drejtat e juaja! Në atë mënyrë ekziston besueshmëri e vogël se do të lejoni që t’ju shesin diçka që nuk e keni dashur, e nëse kjo ndodh, do të dini se si të reagoni dhe si të mbroheni!