fbpx
x
Мени

Roli i teknologjisë asistive në procesin e individualizimit të mësimit në shkollat inkluzive

Para jush gjendet doracaku për vlerësimin e nevojave të teknologjisë ndihmëse në shkollat inkluzive. Ideja e krijimit të një doracaku të tillë, rezultoi nga situata aktuale dhe nevojat në arsimin tonë. Përfshirja dhe kompjuterizimi i mësimit janë procese që zhvillohen në sistemin tonë arsimor. Procese që përfshijnë nxënësit me nevoja të veçanta arsimore. Detyrë e […]

Doracak pёr arsimtarё pёr praktika: inkluzive kompjuterike me aplikim tё teknologjisё ndihmёse

Para jush gjendet doracaku për arsimtarë për praktika kompjuterike gjithëpërfshirëse me aplikim të teknologjisë ndihmëse, që ka për qëllim tu ofrojë informata praktike dhe rekomandime për përdorimin e kompjuterit dhe teknologjisë ndihmëse në mësim me nxënës me nevoja të veçanta arsimore. Bota moderne, e cila gjithnjë e më shumë po bëhet dixhitale, nuk duhet të […]