fbpx
x
Мени

Doracak për arsimtarë: përdorimi i teknoligjisë qasëse në shkolla për fëmijët me nevoja të veçanta

Para jush gjendet doracaku i cili do të Ju mundësojë që më lehtë fa zbatoni teknologjinë informatike në punën e përditshme me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore. Ideja për përpilimin e këtij publikimi vjen nga sfidat me të cilat hasni në punën Tuaj. Përvoja jonë e deritanishme tregoi se nxënësit me nevoja të veçanta […]