fbpx
x
Мени

Протокол за унапредување на соработката на локалните механизми за заштита од дискриминација во општина Штип

Дискриминацијата е појава што се јавува во рамките на секоја локална заедница, врз различни основи, преку различни облици и во области што се во надлежност и на централните и на локалните власти.