fbpx
x
Мени

Извештај за дигитална писменост и користење на е-услуги во руралните средини

Во Република Северна Македонија, се најавуваат законски промени преку кои граѓаните ќе може да креираат електронски идентитет, преку кои услугите од институциите ќе ги добиваат електронски. Сето тоа води кон трансформација на јавните услуги и нивна дигитализација. А тоа би придонело до заштеда на пари, поквалитетни јавни услуги и зголемена транспарентност, полесен пристап до податоци […]