fbpx
x
Мени

Граѓаните прашуваат : како и зошто во ЕУ ?

Некои луѓе сметаат дека реформите во Македонија треба да се под водство на владата, дури и ако тоа значи дека реформите ќе одат пребргу. Од друга страна, некои луѓе сакаат реформите да ги води граѓанското општество, иако тоа би значело дека реформите можат да одат преспоро.

Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи

Овој документ претставува надградба на „Предлогот за итни демократски реформи“, подготвен од група граѓански организации и експерти во почетокот на јули 2016 година. Оригиналната цел на документот останува иста, односно тој треба „да даде поттик, насоки и детални активности кои се неопходни за враќање на демократските стандарди и вредности, за постигнување напредок во одредени области […]

Предлог за итни демократски реформи

Овој документ претставува заеднички потфат на група граѓански организации и е резултат на синергија и соработка помеѓу нив, научни работници и експерти (прилог 1). Ваквиот заеднички потфат е одговор на актуелната политичка криза, назадувањето на демократските стандарди и во владеењето на правото и губењето на кредибилитетот на институциите. Документот е комплементарен со заложбите на движењето „#Протестирам/Шарена ре- волуција“ во барањата за […]

Дебатна анкета за можностите и предизвиците на пристапувањето на Македонија кон ЕУ

Како и во многу други земји, процесот на европската интеграција на Македонија беше во најголема мера предводен од елитите. Недостатокот на автентична, инклузивна дебата доведе до површни и нецелосни информации, како и до недостаток на пристапни и објективни податоци за ЕУ. Се чини дека обичните граѓани, оние чие живеење ќе биде најзасегнато од пристапувањето во […]