fbpx
x
Мени

Домашните наспроти странските директни инвестиции во Република Македонија:Политики за поддршка и нивните ефекти

Во 2006 година, со доаѓањето на власт на новата десничарска влада, Република Македонија започна агресивна политика на промоција на СДИ. Земјата направи целосна промена од претходната политика на пасивност кон СДИ, во амбициозна политика на промоција на СДИ. Се измени законодавството и институционалната рамка и започна проактивно барање странски инвеститори. Олеснувањата за локација (локациски олеснувања) […]