fbpx
x
Мени

Анализа на усогласеноста на одредбите од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство со стандардите од Истанбулската конвенција

Насилството врз жените, вклучувајќи го насилството во семејството претставува кршење на човековите права на жртвите и пречка за остварување на нивните фундаментални слободи и права. Илјадници жени низ Европа не ги уживаат своите права и се жртви на родово базирано насилство и насилство во семејството. Тие страдааат се повеќе од емотивно и сексуално злоставување од […]

Слободата на изразување низ праксата на Европскиот суд за човекови права – декември 2017

Невозможно е функционирање на демократските процеси во кое било општество без правото на слобода на изразување. Луѓето ја искажуват мислата преку говорот, пишуваат романи, новинарски написи, поезија, сатира, цртаат цртежи, прават фотографии, карикатури, создаваат музика, глумат, сликаат графити, прават скулптури, комуницираат преку интернет. Сите овие форми на изразување му помагаат на човекот да ја преточи […]

Стоп за дискриминацијата

Физиолошката идеја за правата на човекот се рефлектира во Американската Декларација за независност од 1776 и во Француската Декларација за правата на човекот и граѓанинот од 1789 година. Лигата на народите основана после првата Светска Војна беше активна во заштита на малцинствата и населението во колонизираните територии на поразените сили.

Прирачник за полициски службеници при заштита на правата на ЛГБТИ лицата

Во современото демократско општество, полицијата претставува основен заштитник на човековите слободи и права. Тоа е првата адреса на која граѓаните помислуваат во случаите на најекстремните прекршувања на нивните слободи и права. Но, истовремено, нејзината улога е најпроблематична: полицијата и полициските службеници се тие што најчесто мора први на теренот да оценат дали и која законска […]

Годишен извештај на коалицијата С3ПМ3-(2015)

Здравствените права на луѓето што употребуваат дроги се загрозуваат од многубројните прекршувања на нивните човекови права при контакт со полицијата. Криминализацијата на луѓето што поседуваат дрога за лична употреба го загрозува нивното право на здравје. Најбројни жртви на повреди на правата во полициските акции за „сузбивање на дрогата“ се рекреативните корисници на „тревкаста материја“. Лицата […]

Годишен извештај на коалицијата С3ПМ3-(2016)

Во текот на 2016 година, Коалицијата СЗПМЗ не бележи напредок во однос на подобрувањето на состојбите со сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници, вклучително и заштитата од дискриминација и насилство. Со оглед на тоа што во 2016 година се организираа парламентарни избори и земјата се наоѓаше во политичка криза, можностите за застапување за подобрување […]

Заборавена стратегија

Стратегијата за сексуално и репродуктивно (СРЗ) здравје беше донесена од Владата на Република Македонија во 2011 година. Документот зад кој стои Министерството за здравство на Република Македонија (МЗРМ), Институтот за јавно здравје (ИЈЗ), поддржан од Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА), беше изработен низ процес во кој учествуваат стручни лица од клучните области на […]

Анализа на известувачките рамки во медиумското покривање на теми поврзани со ЛГБТ – заедницата

Историски, македонското општество манифестира отворена нетолерантност, а Македонија како држава спроведува несомнена дискриминаторска политика кон ЛГБТ-заедницата и кон групите и поединците што ги застапуваат нивните интереси. Сукцесивни меѓународни извештаи и автохтони анализи, релевантни за утврдувањето на степенот на почитување на човековите права во овој политички контекст, ја поткрепуваат таа констатација.

Човековите права во процесот на лустрација

Лустрацијата, во однос на целта што треба да ја постигне, треба да биде дел од транзиционата правда која ќе овозможи полесен преод од поранешниот режим кон градење плурална демократија заснована врз принципот на владеење на правото и почитување на човековите права. Од историски аспект, лустрацијата претставува инструмент на морална деквалификација кој пред сè зависи од процесот на транзиција, […]

Анализа на недостатоците во законот за спречување и заштита од дискриминација

Забраната на дискриминација е актуелна тема третирана не само во бројни меѓународни, туку и во национални документи. Антидискриминационата политика е задача на државите на сите нивоа. Државите не смеат ниту да ги кршат човековите права, ниту да дискриминираат. Меѓутоа, оваа обрврска на државата со текот на времето се има проширено затоа што човековите права можат да бидат загрозени и од […]

1 2