fbpx
x
Мени

Транспарентност на буџетскиот процес кај општините во Македонија

Планирањето и спроведувањето на Буџетот на општината преставува планирање и спроведување на нејзините планови и приоритети за идниот едногодишен период, кои ќе имаат влијание во годината во која е донесен, меѓутоа ќе бидат исто така многу важни и за бројни активности кои ќе се реализираат во иднина. Граѓаните очекуваат квалитетен живот, па поради тоа граѓаните […]

Буџетска транспарентност и отчетност во Македонија

Транспарентноста и отчетноста се два од осумте основни принципи на добро владеење.Транспарентноста претставува јавност и видливост на акциите,мерките,цената и ефектите од некоја дејност.Организацијата на Обединетите нации укажува дека транспарентноста значи дека одлуките се донесуваат и се спроведуваат законски и регуларно,а подразбира дека доволно информации се достапни и дека тие се достапни во лесно разбирливи форми […]