fbpx
x
Мени

Добро управување преку поголема фискална транспарентност: Препораки за имплементација на препораките од ад-хок комисијата

Наша цел со овој проект е да се работи на подобрување на фискалната и буџетската транспарентност на државата,бидејќи фактите за случувањата од декември 2012 година се веќе вкучени во извептајот на ад-хор комисијата.Политичките партии,политичарите и владата се инволвирани страни во овие случувања и затоа ЦЕА како независна страна може да обезбеди непристрасен преглед на извештајот […]