fbpx
x
Мени

Мисли на пазар – не само на субвенции

Интегративните процеси кои го каректеризираат современото стопанство, неминовно налагаат потреба од прилагодување на домашната политика спрема современите глобални трендови. Превземањето на мерки од страна на државите за што поуспешно вклучување во овие процеси како преку подобрување на општата бизнис клима така и преку превземање на мерки за подобрување на конкурентноста се неминовни во перманентниот развој […]

Време за патување

Време за патување, кое може да биде за бизнис и за задоволство. Патувањето треба да е организирано, како би можело да ни пружи релаксација. Патувањето најчесто нуди можности за запознавање со нови дестинации и на различна култура, можност за спортување, уживање. Патувајте секогаш кога имате можност и кога тоа ви го дозволуваат обврските. Зимските и […]

Конопот за медицинска употреба-здравје или бизнис ?

Измената на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции (во понатамошниот текст: Законот), усвоени на почетокот од 2016 година, требаше да обезбеди легален пристап до квалитетни производи од коноп за лекување различни здравствени состојби. Сепак, пациентите продолжуваат да ги набавуваат овие лекови од црниот пазар каде што се достапни за пониски цени и […]