fbpx
x
Мени

Бездомништвото околу нас: јавно, скриено, потенцијално

Публикацијата е посветена на проблематиката на бездoмништво и претставува вистинска реткост во стручната и во научната литература во Република Македонија. Бездомништвото е специфичен и сложен социјален феномен и процес што се однесува на лицата што се изложени на мноштво социјални ризици, кои се маргинализирани и кои најчесто живеат во сиромаштија и во социјална исклученост. Практиката […]