fbpx
x
Мени

Анализа на примената на законот за бесплатна правна помош за периодот 2010-2012 година

Анализата што е пред вас е последнаво низата од три извештаи за примената на  Законот за бесплатна правна помош кои ги подготви Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во соработка и со поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), а се однесува на примената на ЗБПП во периодот 2010–2012 година. Таа е резултатна проектот „Следење на примената на Законот за бесплатна правна  помош“, […]

Бесплатна правна помош- предизвици и решенија

ЗБПП е усвоен како дел од стратешкиот план за реформи на правосудниот систем со цел да се хармонизираат законите и другите правни акти, со законите на државите на ЕУ. Целта на ЗБПП е да се постават основите за пристап до правната помош на сите оние на кои им е потребно. ЗБПП беше усвоен во декември 2009 година, а почна […]