fbpx
x
Мени

Колкав и каков јавен сектор имаме во Република Македонија (РМ)? Анализа на карактеристиките на јавниот сектор во РМ

Големината и опсегот на јавниот сектор на една земја не може да се дефинираат само преку прашањето „колку луѓе работат во јавниот сектор?“. Ниту, пак, е едноставно да се даде одговор на прашањето колку луѓе треба да работат или колку вработени е „нормално“ да има во јавниот сектор. Во оваа анализа ќе понудиме толкување на […]